Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Leidse Erfgoednota

De Erfgoednota 2014-2020 is op 18 februari 2021 bij raadsbesluit RV 20.0147 zonder inhoudelijke wijzigingen gecontinueerd, onder de titel Leidse Erfgoednota (2014). De einddatum is dus komen te vervallen.

Erfgoednota 2014-2020

 

Erfgoednota 2014-2020

Uitgave van Gemeente Leiden, september 2013

Productie: Projectteam Erfgoed071

Jaar van uitgave: Vastgesteld door de Raad op 19 december 2013

 

Deze stadsbrede nota werd opgesteld samen met betrokken Leidenaren en partners die erfgoed een warm hart toedragen. Vanuit de visie dat Leiden met erfgoed een onderscheidende kracht in huis heeft, zijn 3 ambities opgenomen:

 

  • Leiden staat met al haar erfgoedkennis- en collecties nationaal en internationaal aan de top
  • Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad
  • Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers

 

Deze ambities zijn vertaald in 12 doelen met verschillende activiteiten. In de komende jaren voeren de betrokkenen met elkaar de doelen en activiteiten uit; soms zijn de stadspartners trekker, soms de gemeente zelf, en vaak zal samen worden opgetrokken. Met elkaar benutten we de kansen en kwaliteiten van erfgoed in Leiden, Stad van Ontdekkingen.

 

Download een exemplaar

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart