Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Onderzoek 1

Onderzoek 1

 

Bureauonderzoek Leiden
Een archeologisch bureauonderzoek naar aanleiding van geplande nieuwbouw op Pieterskerkhof 4B

Auteurs: B.M. Gumbert & P.M.M. Hermans

Jaar van uitgave: 2009

 

Aanleiding onderzoek

Voor de locatie Pieterskerkhof 4B is een schetsplan ingediend voor nieuwbouw van een kantoor en twee appartementen.

De geplande bebouwing bevat een oppervlak van ongeveer 73 m2. Er zal bovendien een kelder gerealiseerd worden van 12,5 m2. De diepte van de kelder is nog niet bekend. In dit gebied gelden voor ruimtelijke plannen de volgende criteria: archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien de bodem wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 25 m2 en dieper dan 50 cm. Het plangebied heeft een NAP hoogte die varieert tussen 1,3 en 1,6 m NAP. In het kader van het bureauonderzoek is geen KLIC melding (Kabels en Leidingen  Informatie Centrum) gedaan. Gezien de ligging van het plangebied dient bij eventueel veldwerk een KLIC-melding gedaan te worden.

Het plangebied ligt in de historische kern van Leiden. Bij het vestigen van de Graaf van Holland in Leiden in de 12e eeuw raakte het gebied rondom het plangebied al snel bebouwd. Er zijn geen tekenen dat de bodem onder het bestaande gebouw recentelijk diep verstoord is. Hierdoor bestaat er een zeer grote kans op de aanwezigheid van archeologische waarden.

 

Download het bureauonderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart