Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Onderzoek 2

Onderzoek 2

 

Bureauonderzoek Leiden
Een archeologisch bureauonderzoek naar Rijnsburgerweg 124 in Leiden

Auteurs: C.R. Brandenburgh & P.M.M. Hermans

Jaar van uitgave: 2010

 

Aanleiding onderzoek

Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden heeft in opdracht van de Afdeling Vastgoedontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Leiden een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie Rijnsburgerweg 124.

Rijnsburgerweg 124 en de terreinen er omheen worden opnieuw ontwikkeld voor woningbouw. De bestaande bebouwing bestaat uit een flatgebouw met appartementen met daaromheen een park. Het plangebied wordt onderzocht op mogelijkheden tot bebouwing. Indien deze locatie bebouwd wordt, bestaat er een grote kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden hierdoor verstoord dan wel vernietigd zullen worden. Aansluitend aan het bureauonderzoek zal een karterend booronderzoek worden uitgevoerd.

 

Download het bureauonderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart