Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Erfgoedvisie

Erfgoed heeft wetenschappelijke, economische, maatschappelijke en culturele waarde en natuurlijk ook waarde vanwege de grote bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Het verbindt mensen met het verleden en met elkaar en hun omgeving, het schept werkgelegenheid, geeft een impuls aan de vastgoedwaarde, beïnvloedt het vestigingsgedrag van mensen en bedrijven en heeft een aantrekkingskracht op bezoekers. Erfgoed is dus van grote waarde voor de maatschappij. Om deze belofte waar te kunnen maken, is het nodig dat erfgoed weliswaar wordt beschermd, maar niet wordt afgeschermd of onder een stolp wordt geplaatst. Het gebruik van erfgoed, dus ook van onze collecties, is voor ons van groot belang. Onze missie luidt derhalve:

Erfgoed Leiden en Omstreken maakt kennis en collecties bruikbaar voor iedereen vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de moderne leefomgeving.

Een vrij hardnekkig misverstand is dat erfgoed - vooral in de ruimtelijke omgeving - haaks staat op ontwikkeling. Als er op tijd rekening wordt gehouden met het cultuurhistorisch erfgoed boven én onder de grond is het eerder een ontwikkelkracht dan hindermacht, omdat:

 

  • het een verbindend element tussen alle betrokkenen vormt
  • het de kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling versterkt
  • het een creatieve inspiratiebron voor het planproces en ontwerp vormt
  • het zorgt voor een breder draagvlak en daardoor ook voor een soepeler planproces
  • het behoud van objecten en gebieden uit verschillende tijden zorgt voor diversiteit in een aantrekkelijk stadsbeeld

 

ELO adviseert u graag hoe u erfgoed kunt benutten!

kaart