Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Caertboucken H.G. Weeshuis

 

Momenteel is het door een technisch probleem helaas niet mogelijk om te zoeken of bladeren in dit archief.

In 2004 zijn drie kaartboeken uit het archief van het Heilige Geest Weeshuis gedigitaliseerd. De kaartboeken zijn door verschillende landmeters in de periode 1593 – 1732 in kleur op perkament vervaardigd en geven een overzicht van de landerijen die in bezit het van het Heilige Geest Weeshuis te Leiden waren. Deze landerijen (zie kaart) waren verspreid over de gehele omgeving.

Dankzij de kaarten weten we veel over de voormalige eigenaren van de grond in onze omgeving. In de kaartboeken staan de namen van de pachters, de eigenaren van de aangrenzende percelen en toponiemen, zoals namen van wegen en wateringen vermeld. De boeken bevatten zowel overzichtskaarten van de bezittingen per dorp, als kaarten op perceelsniveau. De oppervlaktes zijn in Rijnlandse roeden (1 roede is 3,77 meter) weergegeven.

Hieronder kunt u ervoor kiezen om te bladeren door de prachtige uitgewerkte boeken. Via het Zoekformulier rechts kunt u gericht zoeken op eigenaar of perceelnaam.

 

Deel 1 werd in 1593 door landmeter Simon Aerntsz. Bruningen op perkament en papier vervaardigd. Zowel voorin als achterin staat een gedicht. Voorin bevindt zich een ingekleurde tekening van weeskinderen aan de maaltijd. Achterin zit een kaart die landmeter Jan Pietersz. Dou in 1605 aan het boek toevoegde.
Deel 2 werd door landmeter Jan Pietersz. Dou en zijn zoon Johan Dou tussen 1607 en 1700 op perkament vervaardigd. Voorin bevinden zich een inhoudsopgave en een gedicht.
Deel 3 werd net als deel 2 door landmeter Jan Pietersz. Dou en zijn zoon Johannes op perkament vervaardigd. Voorin bevinden zich een inhoudsopgave, een gedicht en twee ingekleurde tekeningen van weesjongens en -meisjes aan de maaltijd onder toeziend ook van de binnenvader en -moeder. Ook zit er voorin het boek een kaart van landmeter Leendert Swemkoop uit 1732.
Help
kaart