Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Expositie

Rapenburg van 1700 beleven! Erfgoed Leiden gaat virtueel terug in de tijd. Bij de ingang van Erfgoed Leiden aan de Boisotkade is nu de expositie te zien over het maken van het Rapenburg 1700. Alle bouwstenen liggen in de vitrine.

Bouwhistoricus Pieter-Jan De Vos maakte een VR reconstructie van het Rapenburg omstreeks 1700. Dit deed hij op basis van bouwhistorisch onderzoek, historische afbeeldingen en archiefinformatie.  Elke steen, dorpel, raamkozijn en deur is gedetailleerd ingetekend. Kortom, een immense klus om het beeld van toen zo realistisch en wetenschappelijk verantwoord weer te geven.
Door een vitual reality bril kan de bezoeker deze periode zelf in 360 graden beleven. Zo kan je bijvoorbeeld de oude sterrenwacht bewonderen, de oorspronkelijke poort van het academiegebouw uit 1623 waarnemen of het revolutionaire architectuurontwerp van Roman in context aanschouwen.

Pilot project: waarom doet Erfgoed Leiden dit?
Voor Erfgoed Leiden is het weergeven  van het Rapenburg met VR een pilot project. Het doel is haar opgebouwde kennis van de stad en ook het aanwezige historische materiaal toegankelijk te maken en te delen met de inwoners van Leiden en omstreken. Zodat zij meer ontdekken in hun eigen geschiedenis.

Werkwijze
Op het Rapenburg zijn de twee gevelrijen fotogrammetrisch opgemeten; de gevels tussen de Nonnenbrug en de Doelenbrug.  Hierbij zijn de hoogten van de panden ingemeten. Daarnaast zijn de breedte en oriëntatie van de afzonderlijke percelen van dit stuk van het Rapenburg aan de hand van de kadasterkaart van 1850 bepaald.  Vervolgens zijn de gebouwen getekend in een 3Dprogramma. Dit gebeurde op basis van archiefmateriaal, bouw- en architectuurhistorische onderzoeken  gedaan in het verleden. Natuurlijk vormde de Rapenburg reeks van Willemijn Fock een belangrijke bron.
Deze gegevens en de uiteindelijke keuze van de weergave was niet altijd eenduidig en door onderlinge discussies met de diverse erfgoed experts  bij Erfgoed Leiden is weergave bepaald.

Om de tekeningen er realistisch uit te laten zien zijn de texturen gebaseerd op foto’s van nu. Bouwhistoricus Pieter-Jan De Vos heeft foto’s gemaakt in de stad van nog aanwezige oude muren, zinkbekleding, dakpannen, leien en natuursteen uit 1700. Deze texturen zijn aangebracht in de tekeningen van de panden. Het weergeven van het Rapenburgen In VR heeft ook weer nieuwe onderzoeksvragen opgeroepen. Die wellicht in de toekomst bij nieuwe projecten worden beantwoord.

De VR beelden van Rapenburg 1700 staan op erfgoedleiden.nl/VR 

kaart