Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Console

Van gebouwen was het in het verleden gebruikelijk de balklagen te decoreren. De balklagen waren in het algemeen zichtbaar en werden bij de muren voorzien van zogenaamde sleutelstukken of consoles. In Leiden hebben veel laat 16de- of 17de-eeuwse panden balklagen met een voor die tijd kenmerkende console. De typische Leidse klosconsole is herkenbaar aan een decoratie met een vloeiend langgerekt hol en bolprofiel, het zogenaamde ojiefprofiel.

Deze console is afkomstig van Oude Singel 6 en is aangebracht bij de bouw van dit monument kort na de stadsuitbreiding van 1611. Het is gemaakt een groot stuk eikenhout en een opdikking van grenenhout. De opdikking was waarschijnlijk nodig omdat een groot genoeg stuk eikenhout niet voor handen was, als gevolg van schaarste door de Tachtigjarige oorlog en een grote vraag naar constructiehout voor huizen en scheepsbouw. De twee delen zijn met gesmede nagels aan elkaar genageld en met twee grote gesmede nagels was de console onder tegen de balklaag genageld.

Om de verschillen in materiaal te verhullen is de console direct voorzien van een egale schilderlaag. De console heeft sporen van verschillende verflagen, waardoor ook duidelijk wordt welke interieurafwerking er in verschillende tijden was. De aangetaste kant was opgelegd in de zijgevels en door de vochtigheid van deze muren is de kop van de console verrot.

 

kaart