Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Dakpan

Op heel veel daken van Leidse monumenten liggen oud-Hollandse pannen als dekbedekking. Deze dakpan is afkomstig van Oude Singel 100 en dateert mogelijk van de bouw van dit huis, kort na de stadsuitleg van 1611. De oud-Hollandse dakpan of oude holle is zeer geschikt als dakbedekking in het natte en windrijke Nederlandse klimaat. De pan bestaat uit een gegolfde gebakken tegel met een ophangnokje.

In Leiden hadden de middeleeuwse huizen een dakbedekking van riet, daktegels of leien. Riet was uiteraard brandgevaarlijk en het stadsbestuur poogde met regels, zogenaamde keuren, en subsidie het riet te laten vervangen door onbrandbare dakdekkingen, zogenaamde harde daken. De subsidieuitbetalingen maken duidelijk dat in het midden van de 16de eeuw plotseling werd over geschakeld van uitbetalingen van daktegels naar dakpannen. Dit is verklaarbaar doordat de nieuwe dakpan veel eenvoudiger was te maken met veel minder grondstof en ook nog eens veel lichter was en vele malen minder onderhoud vergde.

Al met al voor de burger een veel goedkoper en beter product. De oud-Hollandse dakpan lijkt op het eerste oog heel gewoontjes, maar het was een revolutionaire uitvinding, die zelfs vandaag de dag nog steeds uitstekend voldoet als dakbedekking.

 

kaart