Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Beleid

Voor de gemeente Leiden en de regio beheert Erfgoed Leiden en Omstreken archieven, maakt collecties toegankelijk en geeft advies en informatie over historische panden en archeologie.  Met 70 erfgoedprofessionals werken we samen met en voor gemeenten, gemeenschappen, vakgenoten, vrijwilligers en publiek. Dit doen wij vakkundig, innovatief, duurzaam, open en betrouwbaar, zodat iedereen meer kan ontdekken in ons verleden.

Onze strategische visie en beleid voor de jaren 2022 - 2025, in het kort:

Bouwen aan betekenis
De Omgevingswet, de nieuwe Archiefwet, de Wet open overheid en het Verdrag van Faro vragen veel van ons, als gemeentelijke erfgoed instelling, en van de gemeenten waarvoor we werken. En tegelijkertijd bieden deze nieuwe wetten en verdragen volop kansen om de waarde en betekenis van erfgoed voor de samenleving te vergroten. Daarom pakken we graag onze rol en verantwoordelijkheid in de implementatie van deze nieuwe kaders.

In de strategische visie lichten wij onze rol en strategische doelstellingen toe én welke keuzes we maken om die doelstellingen te halen. Deze visie is tot stand gekomen na gesprekken met medewerkers en samenwerkingspartners in de regio Holland Rijnland.

De kaders, de uitwerking met onderbouwing en toelichting staan in het bijgevoegde pdf en is downloadbaar via deze link.

Collega's van Erfgoed Leiden krijgen een rondleiding in de Stevenshof, zomer 2022.

Hieronder volgt een korte opsomming met de speerpunten:

Erfgoed veiligstellen
Erfgoed Leiden stelt de aangesloten overheidsorganisaties in staat om hun erfgoedtaken goed uit te voeren.

Collecties verrijken;
De collecties van Erfgoed Leiden zijn representatief voor de regio en de lokale gemeenschappen en zijn optimaal vindbaar, bruikbaar en doorzoekbaar voor het publiek.

Publiek verleiden en betrekken;
Erfgoed Leiden zorgt dat mensen nieuwsgierig worden naar de collecties en daar zelf mee aan de slag (kunnen) gaan.

Samenwerking voortzetten en verbreden;
Erfgoed Leiden werkt op basis van wederkerigheid samen met partners die bijdragen aan de effectiviteit van de organisatie en het maatschappelijk rendement van de collectie.

Organisatie versterken.
De mensen van Erfgoed Leiden vormen een sterk team dat in staat is om flexibel in te spelen op ontwikkelingen, kansen en risico’s die zich voordoen.

Voor 2023 staan de voorbereidingen op de renovatie van de Boisotkade, onze bijdrage aan de invoering van de Omgevingswet, een nieuwe website en het nieuwe collectiebeheersysteem op de agenda. Aan de slag!

 

kaart