Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Ons verhaal

Erfgoed Leiden en Omstreken is dé plek van mensen met hart voor het verleden. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor hun verleden delen. We activeren mensen om hun geschiedenis te ontdekken en te beleven. Dat doen we omdat het verleden een bron van inspiratie is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is erfgoed kwetsbaar. Daarom laat Erfgoed Leiden de waarde zien van gebouwen, archeologie, archieven en verhalen. In Leiden en Omstreken. Dit erfgoed stellen we veilig tot in de eeuwigheid door collecties te beheren, te delen en toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doen we met steun van gemeenten, vakgenoten, vrijwilligers en het publiek.

Geschiedenis en taken

De kiem voor Erfgoed Leiden werd in 1847 gelegd toen de eerste stadsarchivaris van Leiden werd aangesteld. Ruim 100 jaar later werd de gemeentelijke afdeling monumentenzorg opgericht en bijna 150 jaar werd de eerste gemeentelijke archeoloog benoemd. In 2013 werden het historisch archief, de monumentenzorg en de archeologie samengebracht in Erfgoed Leiden. De archeologische, monumenten- en archieftaken bleven daarbij ongewijzigd.  Wij beheren historische archieven en het archeologisch depot van Leiden. We adviseren over de omgang met cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke omgeving. En we zien toe op het beheer van archieven die nog niet aan Erfgoed Leiden zijn overgedragen. 

Erfgoed Leiden en Omstreken is een instelling van de gemeente Leiden net als Museum De Lakenhal en De Zijl Bedrijven.

 

De geschiedenis van ELO in een tijdbalk

De geschiedenis van Erfgoed Leiden en Omstreken in jaartallen

 

 

 

 

 

kaart