Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Netwerkorganisatie

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) werkt vanzelfsprekend samen met vele vakorganisaties op het gebied van archieven, archeologie en monumenten. Zo zijn wij lid van de International Council of Archives (ICA) en zitten medewerkers van ons namens ELO in de besturen van de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM), het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici (CGB) en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Landelijk wordt op archiefgebied samengewerkt binnen de Branchevereniging van Archieven In Nederland (BRAIN) en in Zuid-Holland werken de archieven samen binnen de Kring van Zuid-Hollandse archivarissen. Medewerkers van ELO zijn lid van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) en andere vakverenigingen zoals het Convent van Gemeentelijke archeologen (CGA).

Verder zijn er goede contacten met landelijk opererende instellingen zoals het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Koninklijke Bibliotheek. En met zusterorganisaties binnen Europa. Binnen de regio werkt ELO samen met vele verenigingen en instellingen die op historisch gebied actief zijn en staan we open voor iedere vorm van samenwerking.

kaart