Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Onze organisatie

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) is een regionaal kennis- en adviescentrum waarin archivisten, bouw- en architectuurhistorici, archeologen en monumentenzorgers zeer nauw samenwerken. Daarmee zijn wij uniek in Nederland. Uniek omdat we onomwonden kiezen voor een integrale benadering van de geschiedenis vanuit de overtuiging dat de maatschappelijke belangstelling hiervoor zich niets aantrekt van de vaak kunstmatige grenzen tussen historische specialismen. Door samen te werken worden onze visies op het verleden completer, allerlei vormen van historische onderzoek effectiever en het delen van kennis gemakkelijker. En u heeft één centraal punt waartoe u zich kunt wenden als informatie of advies zoekt over lokale geschiedenis en lokaal erfgoed. 

Geschiedenis en taken

De kiem voor ELO werd in 1847 gelegd toen de eerste stadsarchivaris van Leiden werd aangesteld. Het zou daarna nog ruim 100 jaar duren voordat er een gemeentelijke afdeling monumentenzorg werd opgericht en bijna 150 jaar voordat de eerste gemeentelijke archeoloog werd benoemd. Medio 2013 werden het historisch archief, de monumentenzorg en de archeologie samengebracht in Erfgoed Leiden. De archeologische, monumenten- en archieftaken bleven daarbij ongewijzigd. Wij beheren nog steeds historische archieven en het archeologisch depot van Leiden, we geven advies over de omgang met cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke omgeving en we zien toe op het beheer van archieven die nog niet aan ELO zijn overgedragen. Meestal zijn onze klanten overheden, maar in de beschikbaarstelling van onze kennis en collecties behoort een ieder die geïnteresseerd is in lokale geschiedenis tot onze doelgroep.

De geschiedenis van ELO in een tijdbalk

De geschiedenis van Erfgoed Leiden en Omstreken in jaartallen

 

Wettelijke basis

De activiteiten van ELO vinden hun basis in landelijke wetgeving. De belangrijkste daarvan zijn de Archiefwet 1995 en de Monumentenwet 1988. Daarnaast zijn er verordeningen en beleidsnota’s die door Gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders worden vastgesteld.

 

Visie digitale toegankelijkheid

Onze visie op de integrale digitale toegankelijkheid van de collecties, wordt toegelicht in het onderstaande filmpje.

 

 

kaart