Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Hillegom

Archeologie

Erfgoed Leiden en Omstreken geeft archeologisch advies aan Hillegom via de Omgevingsdienst West-Holland.

Bouwen

Informatie over vergunningen, subsidies en regels voor het onderhouden en verbouwen van uw (monumentaal) historisch pand vind u op de website van de gemeente.

Archief

Sinds 2009 heeft de Gemeente Hillegom een gemeenschappelijke regeling met de Gemeente Leiden inzake archiefbeheer.

In het archief van Hillegom vindt u over allerlei onderwerpen uit de periode 1575-1985 archiefmateriaal dat is opgemaakt of binnengekomen bij deze gemeente. U kunt hierbij onder andere denken aan registers Burgerlijke Stand, gemeenteraads- en B&W-stukken, rekeningen, correspondentie, belastingkohieren en militieregisters, maar ook de archieven van het Dorps-en Ambachtsbestuur van Hillegom (1631-1813), het Ambacht Hillegom (1814-1866 (1867)) en het Gemeentebestuur van Hillegom ((1812) 1814-1927 (1946)).

Bijzondere aandacht is er voor het gedeponeerde archief van De Vennip. Ooit kon men van Hillegom naar Aalsmeer lopen via De Vennip. Het lag toen ingeklemd tussen twee meren: Haarlemmermeer en Leidse Meer. Door afslag van land bleef er van De Vennip op den duur weinig meer over dan een eilandje en twee stukjes land bij Hillegom. Van het eilandje is in het archief een kaart bewaard gebleven. Deze is in 1623 door Jan Pietersz. Dou vervaardigd en in 1694 door J. Bosch gekopieerd. Het eiland had toen een oppervlakte van 6 morgen en 540 roeden.

Volgens een staat uit 1827 woonden er in De Vennip geen mensen meer, en stond er slechts een schuur. Curieus is dat De Vennip toen nog een zelfstandige gemeente was. Pas in 1855 werd die opgeheven toen De Vennip in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer opgenomen werd.

De Vennip was een ambachtsheerlijkheid van de stad Leiden. Het archief hiervan is te vinden in de archieven van de stadsheerlijkheden en vroonwateren. De archieven en inventarissen zijn te raadplegen op deze website en in de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken.

kaart