Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Hillegom

Erfgoed Leiden en Omstreken geeft archeologisch advies aan Hillegom. Daarnaast bewaart en beheert Erfgoed Leiden overgebrachte archieven van Hillegom en oefent zij toezicht uit op nog niet overgebrachte archieven. Hillegomse scholen komen naar Erfgoed Leiden om mee te doen aan educatieve projecten.

Informatie over vergunningen, subsidies en regels voor het onderhouden en verbouwen van uw (monumentaal) historisch pand vindt u op de website van de gemeente.

Archeologie  

Als u een vergunning aanvraagt voor een activiteit waarbij de bodem vanaf een bepaalde diepte wordt verstoord, kan het zijn dat u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Of en zo ja, op wat voor manier dat onderzoek uitgevoerd moet worden, daarover adviseren archeologen van Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij brengen dat advies niet rechtstreeks uit aan de gemeente Hillegom, maar aan de Omgevingsdienst West Holland. Deze instelling behandelt de vergunningaanvragen voor Hillegom. Erfgoed Leiden beoordeelt ook de rapporten die van de onderzoeken worden gemaakt.

Wij denken daarnaast met de gemeente mee wanneer wet- en regelgeving verandert. Dit loopt uiteen van het toetsen van onderdelen van het Omgvingsplan tot de implementatie van de Omgevingswet. Zo doen onze archeologen momenteel onderzoek naar verstoringen in de grond van bollenpercelen in Hillegom en andere gemeenten in de bollenstreek. Daar waar deze verstoringen in het verleden plaats hebben gevonden, is de kans klein dat er nog archeologische resten in de bodem zitten. Het onderzoek leidt tot een kaart waarop te zien is welke plekken het beschermen waard zijn en op welke plekken zonder archeologisch onderzoek gebouwd kan worden.

Archief
U kunt de door Erfgoed Leiden en Omstreken beheerde archieven en hun inventarissen raadplegen op deze website en in de studiezaal van Erfgoed Leiden.

Hillegom
In het archief van Hillegom vindt u over allerlei onderwerpen uit de periode 1518-1990 archiefmateriaal dat is opgemaakt of binnengekomen bij deze gemeente. U kunt hierbij onder andere denken aan registers Burgerlijke Stand, gemeenteraads- en B&W-stukken, rekeningen, correspondentie, belastingkohieren en militieregisters, maar ook de archieven van het Dorps-en Ambachtsbestuur van Hillegom (1631-1813), het Ambacht Hillegom (1814-1866 (1867)) en het Gemeentebestuur van Hillegom ((1812) 1814-1927 (1946)).

De Vennip
Bijzondere aandacht is er voor het gedeponeerde archief van De Vennip. Ooit kon men van Hillegom naar Aalsmeer lopen via De Vennip. Het lag toen ingeklemd tussen twee meren: het Haarlemmermeer en het Leidse Meer. Door afslag van land bleef er van De Vennip op den duur weinig meer over dan een eilandje en twee stukjes land bij Hillegom. Van het eilandje is in het archief een kaart bewaard gebleven. Deze is in 1623 door Jan Pietersz. Dou vervaardigd en in 1694 door J. Bosch gekopieerd. Volgens een staat uit 1827 woonden er in De Vennip geen mensen meer en stond er slechts een schuur. Curieus is dat De Vennip toen nog een zelfstandige gemeente was. Pas in 1855 werd die opgeheven toen De Vennip in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer opgenomen werd. De Vennip was een ambachtsheerlijkheid van de stad Leiden. Het archief is te vinden in de archieven van de stadsheerlijkheden en vroonwateren.

 J.T.Bosch, kopie van de kaart van het eiland De Vennip gemaakt in 1623 door Jan Pietersz. Douwe, 1694. Het eiland had toen een oppervlakte van 6 Rijnlandse morgen en 540 Rijnlandse roeden (5,86 hectare). Archief van het dorps- en ambachtsbestuur van De Vennip

Overeenkomst
In 2015 sloten de gemeente Hillegom en Erfgoed Leiden en Omstreken de dienstverleningsovereenkomst inzake archiefbeheer en -toezicht. Deze overeenkomst verving de gemeenschappelijke regeling uit 2009.

 

kaart