Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Katwijk

Bouwen

Erfgoed Leiden en Omstreken levert geen diensten op het gebied van bouwen aan de gemeente.

Informatie over vergunningen, subsidies, archeologie en regels voor het onderhouden en verbouwen van uw (monumentaal) historisch pand vind u op de website van de gemeente.

Archieven van gemeente Katwijk en Valkenburg
Sinds 2019 heeft Erfgoed Leiden en Omstreken een samenwerkingsverband met de gemeente Katwijk en Valkenburg. De historische archieven van 1478 tot 1960 zijn overgebracht naar onze depots en zijn nu te raadplegen in onze studiezaal. U kunt de inventarisnummers opzoeken in de collecties via de website en de stukken aanvragen. 

Behalve gemeentelijke archieven  zijn ook de  Monsterrollen Katwijk, 1928-1972, de archieven van de gemeentepolitie van Katwijk, 1918-1993 te raadplegen, archieven van de Heilige Geest of Gasthuis en Weeshuis NHG Katwijk, 1478-1986,  Archief van de Rooms Katholieke Parochie Johannes de Doper, Katwijk, 1630-1988,  archief van CDA en voorgangers, Katwijk, 1880-1994,  Familiearchief Doeleman betreffende het geslacht Groen, 1888-2005, Archief van de Rederijvereniging De Vuurbaak, Katwijk, (1860) 1897-2001.
Archief van de Christelijke Besturenbond CNV Katwijk, 1918-1978, Archief van de Schoolartsendienst Kring Katwijk, 1931-1988,  Archief van de Vleeskeuringsdienst Kring Katwijk, 1931-1972,  Archief van de Kalkfabriek Rijnland, Katwijk, 1935-1971,  Archief van de Stichting Jeugd Tandverzorgingskring Katwijk, 1959-1987, Archief van de Centrale Kerkenraad der Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee, 1950-1996, Archief van het Koningshofje Katwijk, 1967-1984, Archieven van het College van Kerkvoogden Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn, 1967-2000, Archief van het Bestuur van werkvoorzieningsschap ‘t Heem, Katwijk, 1982-1996,  Archief van de Katwijksche Bouwvereniging,  Archief van de PKN gemeente Open Hof in Katwijk aan den Rijn, Archief van de Regionale Programmaraad Leiden e.o., Katwijk.

Indexen op archiefbestanddelen Katwijk
Index op de notulen van burgemeester en wethouders van Katwijk 1840-1911
Index op de notulen van de gemeenteraad van Katwijk 1817-1912
Tafels en indices op registers en publicaties van Katwijk 1705-1817

Gemeente Valkenburg
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Valkenburg, (1930) 1933-1989 Inventaris van de archieven van de gemeente Valkenburg, 1663-1932 (1973) Inventaris van een deel van het archief van de commissarissen belast met de directie over de Katwijksche Straatweg, Valkenburg, 1822-1942

Rijnsburg

In 1999 tekende de Gemeente Rijnsburg met de Gemeente Leiden een overeenkomst inzake het beheer van haar archief.

In het archief van Rijnsburg vindt u over allerlei onderwerpen uit de periode 1503-1978 archiefmateriaal dat is opgemaakt of binnengekomen bij deze gemeente. U kunt hierbij onder andere denken aan registers Burgerlijke Stand, gemeenteraads- en B&W-stukken, rekeningen, correspondentie, belastingkohieren en militieregisters. Ook vindt u er het Archief van het Dorpsbestuur (1503-1812) met hierin opgenomen het Oud Rechterlijk Archief (1588-1811), het Secretariearchief (1812-1978), het Archief van het Ambachtsbestuur (1813-1875), het Archief van de Weeskamer (1686-1781), het Oud Notarieel Archief (1618-1785), het Archief van het Gemeentelijk Grondbedrijf (1965-1989) en het Archief van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf (1907-1987).

Voorbeelden van particuliere archieven met een relatie tot Rijnsburg zijn het persoonlijk archief van mevrouw H.G. de Goederen-Vrolijk (1951-1998) en Archivalia van de Nederlands Hervormde Gemeente Rijnsburg uit de periode 1553 – 2007.

De archieven en inventarissen zijn te raadplegen op deze website en in de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken.

kaart