Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Katwijk

Bouwen

Erfgoed Leiden en Omstreken levert geen diensten op het gebied van bouwen aan de gemeente.

Informatie over vergunningen, subsidies, archeologie en regels voor het onderhouden en verbouwen van uw (monumentaal) historisch pand vind u op de website van de gemeente.

Collecties

Voor de gemeente Katwijk beheren wij enkel de archieven van Rijnsburg. Voor de overige archieven kunt u terecht op de website van de gemeente.

Rijnsburg

In 1999 tekende de Gemeente Rijnsburg met de Gemeente Leiden een overeenkomst inzake het beheer van haar archief.

In het archief van Rijnsburg vindt u over allerlei onderwerpen uit de periode 1503-1978 archiefmateriaal dat is opgemaakt of binnengekomen bij deze gemeente. U kunt hierbij onder andere denken aan registers Burgerlijke Stand, gemeenteraads- en B&W-stukken, rekeningen, correspondentie, belastingkohieren en militieregisters. Ook vindt u er het Archief van het Dorpsbestuur (1503-1812) met hierin opgenomen het Oud Rechterlijk Archief (1588-1811), het Secretariearchief (1812-1978), het Archief van het Ambachtsbestuur (1813-1875), het Archief van de Weeskamer (1686-1781), het Oud Notarieel Archief (1618-1785), het Archief van het Gemeentelijk Grondbedrijf (1965-1989) en het Archief van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf (1907-1987).

Voorbeelden van particuliere archieven met een relatie tot Rijnsburg zijn het persoonlijk archief van mevrouw H.G. de Goederen-Vrolijk (1951-1998) en Archivalia van de Nederlands Hervormde Gemeente Rijnsburg uit de periode 1553 – 2007.

De archieven en inventarissen zijn te raadplegen op deze website en in de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken.

kaart