Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Katwijk

Erfgoed Leiden en Omstreken bewaart en beheert overgebrachte archieven van de gemeente Katwijk. Daarnaast oefent zij toezicht uit op nog niet overgebrachte archieven.

Informatie over vergunningen, subsidies en regels voor het onderhouden en verbouwen van uw (monumentaal) historisch pand vindt u op de website van de gemeente.

Archief

U kunt de door Erfgoed Leiden en Omstreken beheerde archieven en hun inventarissen raadplegen op deze website en in de studiezaal van Erfgoed Leiden.

Katwijk en Valkenburg
In de archieven van Katwijk en Valkenburg vindt u over allerlei onderwerpen uit de periode 1478-1960 archiefmateriaal dat is opgemaakt of binnengekomen bij deze gemeenten.

Naast de gemeentelijk archieven beheren wij ook: 
Monsterrollen Katwijk, 1928-1972; archieven van de gemeentepolitie van Katwijk 1918-1993; archieven van de Heilige Geest of Gasthuis en Weeshuis NHG Katwijk, 1478-1986;  archief van de Rooms Katholieke Parochie Johannes de Doper, Katwijk, 1630-1988;  archief van CDA en voorgangers, Katwijk, 1880-1994;  Familiearchief Doeleman betreffende het geslacht Groen, 1888-2005;  archief van Rederijvereniging De Vuurbaak, Katwijk, (1860) 1897-2001; archief van de Christelijke Besturenbond CNV Katwijk, 1918-1978; archief van de Schoolartsendienst Kring Katwijk, 1931-1988,  archief van de Vleeskeuringsdienst Kring Katwijk, 1931-1972; archief van de Kalkfabriek Rijnland, Katwijk, 1935-1971; archief van de Stichting Jeugd Tandverzorgingskring Katwijk, 1959-1987; archief van de Centrale Kerkenraad der Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee, 1950-1996; archief van het Koningshofje Katwijk, 1967-1984; archieven van het College van Kerkvoogden Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn, 1967-2000; archief van het Bestuur van werkvoorzieningsschap ‘t Heem, Katwijk, 1982-1996; archief van de Katwijksche Bouwvereniging; archief van de PKN gemeente Open Hof in Katwijk aan den Rijn; archief van de Regionale Programmaraad Leiden e.o., Katwijk.

De gemeentearchieven van Katwijk zijn toegankelijk gemaakt door middel van de volgende indexen: 
Index op de notulen van burgemeester en wethouders van Katwijk 1840-1911
Index op de notulen van de gemeenteraad van Katwijk 1817-1912
Indexen op registers en publicaties van Katwijk 1705-1817

Van de Valkenburgse archieven zijn er de volgende inventarissen:
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Valkenburg, (1930) 1933-1989 Inventaris van de archieven van de gemeente Valkenburg, 1663-1932 (1973) Inventaris van een deel van het archief van de commissarissen belast met de directie over de Katwijksche Straatweg, Valkenburg, 1822-1942

Rijnsburg
In het archief van Rijnsburg vindt u over allerlei onderwerpen uit de periode 1503-1978 archiefmateriaal dat is opgemaakt of binnengekomen bij deze gemeente. U kunt hierbij onder andere denken aan registers Burgerlijke Stand, gemeenteraads- en B&W-stukken, rekeningen, correspondentie, belastingkohieren en militieregisters. Ook vindt u er het Archief van het Dorpsbestuur (1503-1812) met hierin opgenomen het Oud Rechterlijk Archief (1588-1811), het Secretariearchief (1812-1978), het Archief van het Ambachtsbestuur (1813-1875), het Archief van de Weeskamer (1686-1781), het Oud Notarieel Archief (1618-1785), het Archief van het Gemeentelijk Grondbedrijf (1965-1989) en het Archief van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf (1907-1987).

Voorbeelden van particuliere archieven met een relatie tot Rijnsburg zijn het persoonlijk archief van mevrouw H.G. de Goederen-Vrolijk (1951-1998) en Archivalia van de Nederlands Hervormde Gemeente Rijnsburg uit de periode 1553 – 2007.

Overeenkomsten
In 1999 tekende de Gemeente Rijnsburg met de Gemeente Leiden een overeenkomst inzake het beheer van haar archief. Deze overeenkomst is inmiddels opgevolgd door de overeenkomst die de gemeente Katwijk en Erfgoed Leiden en Omstreken in 2019 sloten. Hiermee kwam het beheer van de overgebrachte archieven van de hele gemeente Katwijk in handen van Erfgoed Leiden.

kaart