Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Leiderdorp

Archeologie

Erfgoed Leiden en Omstreken geeft archeologisch advies aan de gemeente via de Omgevingsdienst West-Holland. Daarnaast leveren wij ook steeds meer directe archeologische adviezen.

Bouwen

Daarnaast voorzien wij de gemeente Leiderdorp van monumenten advies en cultuurhistorische adviezen inzake toetsen aan het bestemmingsplan. Voor alle informatie over vergunningen, subsidies en regels voor het onderhouden en verbouwen van uw (monumentaal) historisch pand kunt u naar de website van de gemeente.

Archief

Sinds 1998 heeft de Gemeente Leiderdorp een gemeenschappelijke regeling met de Gemeente Leiden inzake archiefbeheer.

In het archief van Leiderdorp vindt u over allerlei onderwerpen uit de periode 1562-1993 archiefmateriaal dat is opgemaakt of binnengekomen bij deze gemeente. U kunt hierbij onder andere denken aan registers Burgerlijke Stand, bouw- en hinderwetvergunningen, gemeenteraads- en B&W stukken, rekeningen, correspondentie, belastingkohieren en militieregisters.

De oudste archieven uit dit archief dateren uit de 16e eeuw. Een belangrijk archief is het Dorps- en Ambachtsarchief waar veel zaken met betrekking tot het dagelijks leven van de Leiderdorpers te vinden zijn. Vermeldenswaard zijn ook de verschillende armenbesturen die de bijzondere nood van de Leiderdorpse bevolking trachtten te verlichten, zoals de Dorps-, Ambachts-, Kerk- en Armbesturen van Leiderdorp (1562-1811), het R.K. Armbestuur van Leiderdorp (1836-1855), het Burgerlijk Armbestuur van Leiderdorp (1865-1876). Verder zijn aanwezig archieven van de Burgerwacht (1919-1940), Crisiscomité van Leiderdorp (1930-1941), Commissie van samenwerking voor bijzondere noden Leiderdorp (1937-1942), Zangvereniging Nut en Genoegen Leiderdorp (1872-1876), Burgerlijke Stand van Leiderdorp met retroacta (1619-1940), Rechterlijke archieven van Leiderdorp (1621-1811), Gequalificeerde van Leiderdorp (1806-1811) en Gaardersarchieven van Leiderdorp (1695-1805).

Naast overheidsarchieven beheert Erfgoed Leiden en Omstreken particuliere archieven. Dit zijn archieven van niet-overheidsinstellingen als kerken, verenigingen, stichtingen, bedrijven, personen en families etc.. Voorbeelden hiervan zijn het archief van de Gereformeerde Kerk Leiderdorp (1886 – 2001), het archief van de Hervormde Gemeente Leiderdorp (1634 – 1996) en de Samen op Weg-gemeente Leiderdorp (1982 – 2005).

De archieven en inventarissen zijn te raadplegen op deze website en in de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken.

kaart