Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Noordwijk

Bouwen

Erfgoed Leiden en Omstreken levert geen diensten op het gebied van bouwen aan de gemeente.

Informatie over vergunningen, subsidies, archeologie en regels voor het onderhouden en verbouwen van uw (monumentaal) historisch pand vindt u op de website van de gemeente.

 

Collecties

Sinds 2004 heeft de Gemeente Noordwijk een gemeenschappelijke regeling met de Gemeente Leiden inzake het beheer van haar archief.

In het archief van Noordwijk vindt u over allerlei onderwerpen uit de periode 1399 – 2000 archiefmateriaal dat is opgemaakt of binnengekomen bij deze gemeente. U kunt hierbij onder andere denken aan registers Burgerlijke Stand, gemeenteraads- en B&W-stukken, rekeningen, correspondentie, belastingkohieren en militieregisters. Ook treft u onder andere de archieven van het Ambachts- en Dorpsbestuur (1399-1811), het Gemeentebestuur van  Noordwijk (1811-2000), het Gasthuis in Noordwijk (1511-1929), het Gasthuis in Noordwijk aan Zee (1628-1929), het Weeshuis Noordwijk (1628-1932), de Noordwijksche Stoomtram-maatschappij (1883-1887) en de Noordwijksche Duinexploitatie-maatschappij (1883-1887) aan.

Naast overheidsarchieven beheert Erfgoed Leiden en Omstreken particuliere archieven. Dit zijn archieven van niet-overheidsinstellingen als kerken, verenigingen, stichtingen, bedrijven, personen en families etc.. Particuliere archieven zijn belangrijk, omdat hierin de relatie tussen burgers onderling tot uitdrukking komt. Immers, iemand is samen met anderen lid van een vereniging, werkt met collega’s bij een bedrijf en is wellicht lid van een kerkgenootschap. Kortom een onschatbare bron van informatie over de sociale en culturele aspecten van burgers. Voorbeelden van particuliere archieven binnen het archief van Noordwijk zijn de archieven van de Broederschap of Gilde van Sint Joris (Sint Jorisdoelen) Noordwijk (17e eeuw), de Stichting Zeebad Noordwijk, de Spaarbank Noordwijk en de Bondsspaarbank Noordwijk.

De archieven en inventarissen zijn te raadplegen op deze website en in de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken.

kaart