Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Teylingen

Erfgoed Leiden en Omstreken geeft archeologisch advies aan Teylingen via de Omgevingsdienst West Holland. Daarnaast bewaart en beheert Erfgoed Leiden overgebrachte archieven van Teylingen én oefent zij toezicht uit op nog niet overgebrachte archieven.

Informatie over vergunningen, subsidies en regels voor het onderhouden en verbouwen van uw (monumentaal) historisch pand vind u op de website van de gemeente.

Archief

De door Erfgoed Leiden en Omstreken beheerde archieven van Teylingen bevatten onder andere archiefmateriaal dat is opgemaakt of binnengekomen bij de voormalige gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond. Denkt u daarbij aan registers Burgerlijke Stand, gemeenteraads- en B&W stukken, rekeningen, correspondentie, belastingkohieren en militieregisters. U kunt deze archieven en hun inventarissen raadplegen op deze website en in de studiezaal van Erfgoed Leiden.

Sassenheim
Het archief van Sassenheim bevat stukken uit de periode 1702-1990. Daarbij zitten de archieven van het dorp Sassenheim (1702-1808), de Gemeente Sassenheim (1811-1990), het Grond- en Woningbedrijf Sassenheim (1917-1946), het Waterbedrijf Sassenheim (1921-1964) en het Badbedrijf Sassenheim (1930-1955). Naast overheidsarchieven beheert Erfgoed Leiden en Omstreken particuliere archieven, bijvoorbeeld dat van de rechtsprotestante raadsfractie (1928-1959).

Voorhout
Het archief van Voorhout bevat stukken uit de periode 1642-1993. Daarbji zitten onder andere de archieven van het dorp Voorhout (1642-1813), de Gemeente Voorhout (1814-1989), het Grondbedrijf Voorhout (1972-1988), het Waterleidingbedrijf Voorhout (1926-1963) en het Woningbedrijf Voorhout (1930-1993).

Warmond
In het archief van Warmond vindt u stukken uit de periode 1575-1985.  Voorbeelden van particuliere Warmondse archieven zijn de archieven van het Huys te Warmont (1347-1911), de Collectie Machen (1650-1930), het archief van het klooster Mariënhaven ((1364) 1412-1574 (1582)), het archief van het klooster St. Ursula of der Elfduizend Maagden ((1407) 1410-1570) en het Archief van de Hervormde Gemeente Warmond (1689-1978).

Kaartboek van Dou
Eén van de meest bijzondere stukken in het archief van de gemeente Warmond is het kaartboek van Johan Dou(w) uit het jaar 1669 (inv. nr. 1072). Het boek bestaat uit acht ingekleurde kaarten van de heerlijkheid Warmond. Deze kaarten vormen een soort luchtopnames met duidelijk zichtbare gebouwen. Ze zijn goed te gebruiken bij huisonderzoek: ieder perceel heeft een nummer dat correspondeert met de naam van de eigenaar. Deze namen staan vermeld in de bijbehorende leggers.

  Kaart uit het kaartboek van Johan Dou(w), 1669. Archief van het Ambachtsbestuur van Warmond 

Overeenkomst
In 2018 sloten de gemeente Teylingen en Erfgoed Leiden de dienstverleningsovereenkomst inzake archiefbeheer en -toezicht. Deze overeenkomst vervangt eerdere gemeenschappelijke regelingen en overeenkomsten. 

 

 

kaart