Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Zoeterwoude

Archeologie

Erfgoed Leiden en Omstreken geeft direct archeologisch advies aan u en de gemeente. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Meer informatie over archeologisch onderzoek vindt u ook op onze website.

Bouwen

Informatie over vergunningen, subsidies en regels voor het onderhouden en verbouwen van uw (monumentaal) historisch pand vindt u op de website van de gemeente.

Archief

Sinds 1997 heeft de Gemeente Zoeterwoude een gemeenschappelijke regeling met de Gemeente Leiden inzake het beheer van haar archief.

In het archief van Zoeterwoude vindt u over allerlei onderwerpen uit de periode 1579-1989 archiefmateriaal  dat is opgemaakt of binnengekomen bij deze gemeente. U kunt hierbij onder andere denken aan registers Burgerlijke Stand, bouw- en hinderwetvergunningen, gemeenteraads- en B&W stukken, gemeentefinanciën, correspondentie, belastingkohieren en militieregisters. Ook de archieven van schout en schepenen, het ambachtsbestuur, de weeskamer, de notarissen en het burgerlijk armbestuur maken deel uit van de Zoeterwoudse overheidsarchieven. Hierin is veel te vinden over personen, woningen en grondbezit.

Een bijzonder onderdeel van het archief van het Ambachts- en Dorpsbestuur zijn de zogenaamde Eeuwigdurende Leggers, met de eigendomsgeschiedenis van grondgebied over ongeveer twee eeuwen (1658-1851). Via de website zijn veel van deze en andere particuliere archieven ontsloten.

Naast overheidsarchieven beheert Erfgoed Leiden en Omstreken particuliere archieven. Dit zijn archieven van niet-overheidsinstellingen als kerken, verenigingen, stichtingen, bedrijven, personen en families etc.. Particuliere archieven zijn belangrijk, omdat hierin de relatie tussen burgers onderling tot uitdrukking komt. Voorbeelden van particuliere archieven binnen het archief van Zoeterwoude zijn het archief van het Dekenaat Zoeterwoude e.o. (1817-1994) en de archieven van de Rooms-Katholieke parochies St. Jans Onthoofding (1658-1996), H. Kruisverheffing (1931-1967) en O.L.V. Onbevlekt Ontvangen of Meerburgparochie (1855-1987). Andere voorbeelden hiervan zijn de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerkenraad, Kerkvoogdij en Diaconie (1665-1967) alsmede de bedrijfsarchieven van de Firma Paardekooper (1880-1950) en Schildersbedrijf Hos (1867-1872).

De archieven en inventarissen zijn te raadplegen op deze website en in de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken.

kaart