Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Archievenoverzicht Erfgoed Leiden en omstreken

Overzicht gevonden archieven

Schoolkindervoeding/kleding

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Vereniging Schoolkindervoeding en Schoolkinderkleding, 1894-1958

Nummer toegang: 0059

Datering:

Stadhuisbouw (raadhuis-advies cie.)

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Commissie van advies inzake de stadhuisbouw (Raadhuis-Advies-Commissie), (1929) 1932-1934 (1940)

Nummer toegang: 0060

Datering:

Liefdadigheidscomité 1890/91

Titel toegang: Inventaris van het archief van het Liefdadigheidscomité tot leniging van nood in de strenge winter 1890/91, 1890-1891

Nummer toegang: 0061

Datering:

Carillon-commissie

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Commissie ter aanbieding van een geschenk voor het nieuwe Stadhuis (carillon-commissie), 1936-1941

Nummer toegang: 0062

Datering:

Gewapende dienst, Fonds aanmoediging

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Districtscommissie Leiden van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, of Fonds 1815 voor oud-militairen en nagelaten betrekkingen, 1815-1947

Nummer toegang: 0063

Datering:

Kiesvereniging Ned.Herv., Leiden

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Kiesvereniging De Nederlandsch Hervormde kerk te Leiden, 1895-1950

Nummer toegang: 0064

Datering:

Bijleveld, fam. (van Eijk)

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Familie (Van Eijck) Bijleveld.

Nummer toegang: 0065

Datering:

Pilgrim Fathers gen.

Titel toegang: Inventaris van het archief van het Pilgrim Fathers Genootschap te Leiden, 1921-1963

Nummer toegang: 0066

Datering:

Zoeterwoude, Ned.Herv. Kerkvoogdij

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde kerkvoogdij Zoeterwoude

Nummer toegang: 0067A

Datering:

Zoeterwoude, Ned.Herv. Kerkenraad/Diac.

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Kerkenraad en Diakonie Zoeterwoude, 1665-1967

Nummer toegang: 0067B

Datering:

Schout, schepenen, weekelijksch gezelschap

Titel toegang: Inventaris van het archief van het Weekelijksch Gezelschap van Schout, Schepenen en Griffier der Stad Leyden, 1756-1811

Nummer toegang: 0068

Datering:

Muziekschool, SLM Streekmuz.

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief Stichting Leidse Muziekschool, later Streekmuziekschool, 1955-1982

Nummer toegang: 0069

Datering:

Postkantoor, dir.

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Directeur van het postkantoor, 1708-1813

Nummer toegang: 0071

Datering:

Schoolcommissie, plaatselijke

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Plaatselijke Schoolcommissie, (1801) 1806-1867

Nummer toegang: 0073

Datering:

Pieterskerkstraat ULO/MULO

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Openbare jongensschool voor GLO, later voor ULO/MULO, Pieterskerkstraat 3, 1864-1952.

Nummer toegang: 0074

Datering:

Does, fam. Van der

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Familie Van der Does, 1595-1953 (1985).

Nummer toegang: 0075

Datering:

SLF

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Stedelijke fabrieken van Gas en Electriciteit ("Lichtfabrieken"), 1848-ca.1984 (1994)

Nummer toegang: 0076

Datering:

Costumieren, Jur. dispuut

Titel toegang: Voorlopige inventaris van het archief van het Juridisch Dispuut "De Costumieren"

Nummer toegang: 0078

Datering:

Wijkvereniging Levendaal, Chr.

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Christelijke Wijkvereniging Levendaal, 1873-1967

Nummer toegang: 0079

Datering:

Da Costa, Openb. lag. school

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Openbare school voor GLO Da Costa, 1956-1967

Nummer toegang: 0080

Datering:

1.099 gevonden, 61 t/m 80 getoond, pagina 4 van 55

kaart