Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Page 10 of 100
Results 82 - 90 of 898
Titel Auteur Jaar
Aanteekeningen betreffende de oprichting en ontwerp-statuten voor een leesmuseum 1812
Reglement van orde voor Bestuurderen der Leesbibliotheek van het Leydsche Departement der Maatschappy tot Nut van 't Algmeen 1826
Inventaris bibliotheek der stad Leyden ca. 1860
Lijste van alle grondtekeningen, kaerten als andersins de Stadt Leyden toebehoorenden op de vertrekken des Secretaris gevonden en bij geval van het vertimmeren en versorgen van dezelve vertrekken nagezien Royen, D. van 1732
Inventaris van Kaarten, plattegronden en teekeningen der stad Leiden
Naamlijst van eenige boeken, berustende op het Huijs der Gemeente de Stad Leijden ca. 1800
Register der handschriften (c. 1860). Inventaris van de archieven van stedelijke aard (secretarie- archief, trekvaarten, stadsheerlijkheden, vroonwateren, enz.) Rammelman Elsevier, W.I.C. 1860-1870
Voorlopige Aanmerkingen op de Privilegien van Leyden soo oorspronglyken als geboekten. Zoo veele M. SS. Privilegie-Boeken van vroeger en later tyden, die zich in de Archieven van de stad van elders bevinden, en door mij gezien zijn, en zooveelen als er ook in vrij goede orde voorkomen van originele charters Kluit, A. 1803
Archief der stad Leijden Rammelman Elsevier, W.J.C. 1849
kaart