Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Pagina 11 van 100
Resultaten 91 - 99 van 899
Titel Auteur Jaar
Reglement van Excelsior Toneelvereeniging 1880
Ter opening van het Toneel van het geselschap onder de Spreuk Eendracht in Vriendschap bloeijenden
Voorspelletie ter weeder aanvanging van het Kunst-genootschap onder den zinspreuk : veniam pro laude
Een korte beschrijving genaamt De oude booden Piro Nu met het verjaaren van het twee hondertste Eeuwgeteyde Als een ouden Autentick hangende nog op het stadshuys te Leyden. In boodens kamer met een zotskap met bellen Booven, E. van 1658
Aantekening omtrend Pieter Cornelisz. van der Morsch, genaamt Piero, is geweest Bode der Stad Leijden in 1578, heeft daar voor bedankt 1598 en is gestorven September 1629
De Sot van Leyden sprak dees Reen byde Kandelaarsbloem tot Waddingsveen 1689
Gedicht gemaakt door Dhr. Secrets : van Royen, doen de Redenrijkerskamer wierd te niet gedaan, en een uurwerk in der school op de Zylepoort wierd gemaakt Royen, D. van
Een batement spel dat in Spangien binnen Madrid gespeelt is ca. 1600
Bewerp van een speeltgen dienende tot verwellecominge van de cameren der rederijckers daer van den zin in tcort vervaet es in de volgende vier regelen : de vier des werelts staten, zijnde zeer beladen enz. Hout, J. van
kaart