Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Pagina 11 van 100
Resultaten 91 - 99 van 900
Titel Auteur Jaar
Naamlijst van eenige boeken, berustende op het Huijs der Gemeente de Stad Leijden ca. 1800
Register der handschriften (c. 1860). Inventaris van de archieven van stedelijke aard (secretarie- archief, trekvaarten, stadsheerlijkheden, vroonwateren, enz.) Rammelman Elsevier, W.I.C. 1860-1870
Voorlopige Aanmerkingen op de Privilegien van Leyden soo oorspronglyken als geboekten. Zoo veele M. SS. Privilegie-Boeken van vroeger en later tyden, die zich in de Archieven van de stad van elders bevinden, en door mij gezien zijn, en zooveelen als er ook in vrij goede orde voorkomen van originele charters Kluit, A. 1803
Archief der stad Leijden Rammelman Elsevier, W.J.C. 1849
Aanspraak van Adriaan Sanstra, Nederduitsch tooneelspeler in de schijn van Apollo gedaan den 2 Maart 1753 aan de toehoorders in den schouwburg tot Leyden, gedigt door den heere Jan Jacob Mauricius op die tijd tegenwoordig zijnde Court, P. de la
Reglement van Excelsior Toneelvereeniging 1880
Ter opening van het Toneel van het geselschap onder de Spreuk Eendracht in Vriendschap bloeijenden
Voorspelletie ter weeder aanvanging van het Kunst-genootschap onder den zinspreuk : veniam pro laude
Een korte beschrijving genaamt De oude booden Piro Nu met het verjaaren van het twee hondertste Eeuwgeteyde Als een ouden Autentick hangende nog op het stadshuys te Leyden. In boodens kamer met een zotskap met bellen Booven, E. van 1658
kaart