Erfgoed Leiden en omstreken

Info
Resultaten 1 - 5 van 5
Titel Auteur Jaar
Remonstrantie van wegen schout, burgem. ende schepenen ende sulks die van den Geregte der stad Leyden des graafschaps van Holland, overgegeven aen den Doorlugtigen Vorst en Gen. Heere den Grave van Leycester, Gouveneur Generaal der Vereenigde Nederlanden, ende Lieutenant van wegen hare Koningl. Majesteit van Engeland, door Pieter Adriaensz. van der Werff, burgemeester, ende Jan van Hout secretaris der voirsz. stede, als gecommitteerden derselver Rammelman Elsevier
Christiaan II, Koning van Denemarken, te Leiden 1521 Rammelman Elsevier 1848
Geschiedkundige bijzonderheden uit de thesauriersrekening der stad Leyden van 10 Nov. 1423 tot 11 Nov. 1424 Rammelman Elsevier, W.I.C 1851
Iets over den moord gepleegd aan Aleid van Poelgeest 1392 Rammelman Elsevier 1851
Beginselen der Reformatie te Leyden 1522, 1526 Rammelman Elsevier, W.I.C. 1848
kaart