Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Virtuele impressies van Leiden in de tijd van de Pilgrims

Na de reconstructie van het geboortehuis van Rembrandt in 2019 zijn nu de eerste virtuele beelden van Leiden in 1610-1620 te zien. De periode waarin de Pilgrims in Leiden woonden. Hoe zag Leiden er 400 jaar geleden uit? De eerste impressies van de Breestraat en het stadhuis zijn klaar. Er volgen nog drie locaties: de Onze Lieve Vrouwekerk, de Begijnhofkerk en het woonhuis van Thomas Brewer.

*english text below*

Klik op de vlag en je kan navigeren door de Breestraat rond 1610. En lezen wie er gewoond heeft en wat er achter de gevel plaatsvond. 

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Samenwerking
Erfgoed Leiden en Omstreken werkt voor deze impressies samen met de Stichting Verborgen Stad. Deze stichting gaat de route van Leiden naar Delfshaven in de 17e eeuw uitwerken. Erfgoed Leiden leverde informatie, zoals de digitale plattegronden van panden, informatie uit de straten-en grachtenboeken, gedigitaliseerde kaarten van Bast en Blaeu, informatie over het aantal verdiepingen van de panden en algemene informatie over detaillering van panden en over de eigenaren. Bouwhistoricus Pieter-Jan De Vos van Erfgoed Leiden gaf adviezen. De Stichting Verborgen Stad deed onderzoek in het aangeleverde materiaal en instrueerde op basis daarvan de 3D-tekenaars. Uiteindelijk komt de route met alle beelden in een 5-D app te staan.

Breestraat
Op deze impressie zijn zowel het stadhuis (plaats van de schepenhuwelijken) als het huis van stadssecretaris Jan van Hout (betrokken bij de beslissing Pilgrims toestemming te geven zich in Leiden te vestigen) te zien. De Breestraat was ook de plek waar de Arminiaanse schans stond, het fort dat in 1617 rond het stadhuis gebouwd werd vanwege religieuze en politieke rellen.

Stadhuis."Curia Lugdunensis". Gezicht op de voorgevel van het stadhuis aan de Breestraat. Kopergravure uit: Orlers, 1641, blz. 158.

Onze Lieve Vrouwekerk (binnenkort gepubliceerd)
Deze kerk is in de 19e eeuw afgebroken. Deze kerk werd eind 16e eeuw toegewezen aan de grote groep Waalse migranten. Enkele Pilgrims trouwden met Walen. Een groep Leidse Walen behoorde waarschijnlijk tot de eerste bewoners van Nieuw Amsterdam.

Faliede Begijnhofkerk bij het Rapenburg (binnenkort gepubliceerd)
Deze kerk werd o.a. gebruikt als universiteitsbibliotheek en schermschool voor studenten. De Pilgrims hielden hier waarschijnlijk hun bijeenkomsten, nadat in 1618 thuis kerken verboden werd. Vanaf 1644 was deze kerk in gebruik bij een andere Engelse geloofsgemeenschap, onder Hugh Goodyear. Een gemeentelid van deze kerk, Thomas Willett, werd de eerste burgemeester van New York.

Kloksteeg 17 (binnenkort gepubliceerd)
Het pand werd bewoond door Pilgrim Thomas Brewer. Hij vertrok niet naar Amerika, maar was met William Brewster, die wel vertrok, de eigenaar van een drukkerij die in Engeland verboden boeken drukte.

 engelse vlag

Impressions of Leiden at the time of the Pilgrims and Rembrandt.
Erfgoed Leiden en Omstreken (Heritage Leiden) has made a digital reconstruction of the birthplace of Rembrandt in 2019. For 2020, the 400th anniversary of the first Pilgrims leaving Leiden for America, Heritage Leiden decided to commission impressions in 3D of four locations in Leiden around 1610-1620.

Introduction of impressions
1. The Breestraat.
This impression shows City Hall (the place where civil marriages took place) as well as the house of city secretary Jan van Hout (involved in giving the Pilgrims permission to stay). The Breestraat was also the spot where the Arminian fort was built, a fort across the street to protect City Hall from religious and political riots.

2. The Onze Lieve Vrouwekerk (church of Our Lady) Not available yet
This church was used by the numerous Walloon migrants from the end of the 16th century. Some Pilgrims married Walloons. A group of Walloons from Leiden were probably amongst the first group of settlers in Nieuw Amsterdam.

3. The Faliede Begijnhofkerk (church of the beguinage) Not available yet
This church was used as a university library and a fencing school for students. The Pilgrims probably held their services here after services at home were forbidden in 1618. From 1644 this church was used by another English protestant community under Hugh Goodyear. A member of this church, Thomas Willett, was the first mayor of New York.

4. Kloksteeg 17 (Bell Alley 17) Not available yet
This house belonged to Thomas Brewer. He was part of Robinson’s congregation, but did not leave for America. Together with William Brewster, who did migrate to New Plymouth, he owned a printing works producing books that were banned in England.

Heritage Leiden commissioned these impressions from the Stichting Verborgen Stad (Hidden City Foundation). This foundation is making a reconstruction of the route from Leiden to Delfshaven in the 17th century. Heritage Leiden provided the historical information: digital plans of houses, footprints, information from the 16th century street and canal books, the digitized maps of Bast and Blaeu, information on the height of houses and on details of buildings, streetscape, etc. Building historian Pieter-Jan De Vos of Heritage Leiden provided guidance. Stichting Verborgen Stad did research in the materials provided and instructed the 3D-reconstructors.

 

kaart