Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Toegankelijkheid

Openbaarheid van bestuur is een belangrijk recht in onze democratische samenleving. Mede daarom is in de Archiefwet van 1995 opgenomen dat archiefstukken van gemeentelijke instellingen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Dit houdt in dat archiefstukken openbaar zijn, tenzij andere wettelijke regelingen hebben bepaald dat bepaalde archiefstukken voor een bepaalde termijn van openbaarheid worden uitgesloten. Redenen hiervoor kunnen zijn: uit respect voor de persoonlijke levenssfeer van betrokken of om te voorkomen dat betrokkenen op een niet-correcte manier hun voordeel of nadeel halen uit de openbaarheid van het archiefstuk.

Om ervoor te zorgen dat de stukken ook goed toegankelijk zijn, hebben gemeentelijke instellingen de plicht om hun archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te houden. Wanneer deze archiefstukken worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats, moet er een begrijpelijke handleiding aan worden toegevoegd, zoals een plaatsingslijst of dossierinventaris.

 

Doorzoeken overheidsarchieven

Alle beschikbaar gestelde archiefstukken kunnen door schenkers, bruikleners en andere bezoekers kosteloos worden geraadpleegd in de studiezaal van het Erfgoed Leiden en Omstreken. Studiezaalbezoekers bestaan doorgaans uit (amateur)genealogen, historici, auteurs, studenten, scholieren, journalisten en andere belangstellenden. Ter ondersteuning van het onderzoek kunnen stukken uit de historische bibliotheek, prentverzameling (uitsluitend digitaal) en audiovisuele verzameling worden geraadpleegd, evenals de gegevens op deze website.

 

Uitlenen

Archiefstukken kunnen na de overdracht tijdelijk in leen worden gegeven aan de schenker of bruiklener voor tentoonstellingen, jubilea, onderzoek in eigen beheer, etc. De gemeentearchivaris van Leiden is verantwoordelijk voor de toestemming voor uitlening van deze archiefstukken. Indien de materiële toestand van de verlangde stukken niet goed genoeg is voor uitlening of wanneer de schenker of bruiklener geen veilige bewaring van de stukken kan garanderen, dan zal er geen toestemming gegeven worden.

kaart