Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende fasen. Van bureauonderzoek tot definitieve opgraving.

Bureauonderzoek
Vaak is het bureauonderzoek de eerste stap in het archeologisch onderzoek. Het bureauonderzoek dient in de eerste plaats om aan te geven wat de archeologische verwachting van een gebied is. Ook moet het inzicht geven in hoe een bouwplan de archeologische waarden in het plangebied zal verstoren. Daartoe wordt een samenvatting gegeven van wat er ten aanzien van archeologie bekend is. Dit gebeurt vanachter het bureau, op basis van archeologische rapporten en kaartmateriaal.

Inventariserend onderzoek
Met het inventariserend veldonderzoek wordt gecontroleerd of de archeologische verwachting daadwerkelijk klopt. Dit gebeurt door het uitvoeren van grondboringen of het graven van proefsleuven. Dit onderzoek resulteert in een onderzoeksrapport waarin ook een indicatie van de waarde van de archeologische resten is opgenomen.

Definitief onderzoek en archeologische begeleiding
Zodra met zekerheid bekend is wat er waar in de grond zit, wordt besloten hoe hiermee moet worden omgegaan. In veel gevallen is het nodig dat de archeologische resten worden opgegraven. We spreken in zo’n geval van een definitief onderzoek (archeologische opgraving). In andere gevallen worden de grondwerkzaamheden archeologisch begeleid. Deze vorm van onderzoek is veel minder intensief en kost daarmee minder tijd. Tot slot kan ook besloten worden om de archeologische resten in de bodem - in situ - te beschermen. In dat geval is geen archeologisch onderzoek nodig en wordt het bouwplan aangepast.

Aanleveren van vondsten
Bij Erfgoed Leiden en Omstreken worden vondsten geconserveerd en bewaard in depot. Om ervoor te zorgen dat vondsten en documentatie in woord en beeld goed bewaard kunnen worden, zodat het in de toekomst geraadpleegd kan worden, heeft Erfgoed Leiden aanlevereisen opgesteld. Deze kunt u hier vinden. Hierin vindt u ook de uitleg hoe archeologische veldtekeningen te digitaliseren (in Qgis) en hoe u de template dient te gebruiken. De template vindt u hier.

kaart